ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2024

Παρασκευή 31/5 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 4/6 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 4/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 4/6 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 6/6 Λατινικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 6/6 Χημεία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 6/6 Πληροφορική
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 12/6 Ιστορία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 12/6 Φυσική προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 12/6 Οικονομία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΠΑΛ 2024

Πέμπτη 30/5 Νεοελληνική γλώσσα
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Σάββατο 1/6 Μαθηματικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023

Παρασκευή 2/6 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 6/6 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 6/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 6/6 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 8/6 Λατινικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 8/6 Χημεία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 8/6 Πληροφορική
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 12/6 Ιστορία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 12/6 Φυσική προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 12/6 Οικονομία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΠΑΛ 2023

Πέμπτη 1/6 Νεοελληνική γλώσσα
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Σάββατο 3/6 Μαθηματικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022

Παρασκευή 3/6 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 6/6 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 6/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 6/6 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 8/6 Λατινικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 8/6 Χημεία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 8/6 Πληροφορική
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 10/6 Ιστορία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 10/6 Φυσική προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 22/6 Οικονομία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΠΑΛ 2022

Πέμπτη 2/6 Νεοελληνική γλώσσα
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Σάββατο 4/6 Μαθηματικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021

Δευτέρα 14/6 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 16/6 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 16/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 16/6 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 18/6 Κοινωνιολογία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 18/6 Χημεία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 18/6 Πληροφορική
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 22/6 Ιστορία προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 22/6 Φυσική προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 22/6 Οικονομία
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2021

Τρίτη 15/6 Νεοελληνική γλώσσα
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 17/6 Μαθηματικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ
ΝΣ = Νέο Σύστημα (Τελειόφοιτοι)
ΠΣ = Παλαιό Σύστημα (Απόφοιτοι)

Δευτέρα 15/6 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Τετάρτη 17/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Τετάρτη 17/6 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Παρασκευή 19/6 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Παρασκευή 19/6 Βιολογία Γενικής Παιδείας
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Παρασκευή 19/6 Κοινωνιολογία
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Δευτέρα 22/6 Φυσική Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Δευτέρα 22/6 Λατινικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Τετάρτη 24/6 Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Π.Π.
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Τετάρτη 24/6 Ιστορία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Παρασκευή 26/6 Χημεία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)
Παρασκευή 26/6 Αρχές Οικον. Θεωρίας
Εκφωνήσεις (ΝΣ) Απαντήσεις (ΝΣ)
Εκφωνήσεις (ΠΣ) Απαντήσεις (ΠΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

Παρασκευή 7/6 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 10/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 10/6 Αρχαία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 12/6 Φυσική Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 12/6 Ιστορία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 12/6 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Π.Π.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 14/6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 14/6 Χημεία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 14/6 Λατινικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 18/6 Βιολογία Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 18/6 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

Παρασκευή 8/6 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 11/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 11/6 Αρχαία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 13/6 Φυσική Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 13/6 Ιστορία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 13/6 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Π.Π.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 15/6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 15/6 Χημεία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντ.
Παρασκευή 15/6 Λατινικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 19/6 Βιολογία Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 19/6 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

Δευτέρα 16/5 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 18/5 Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 18/5 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 20/5 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 23/5 Ιστορία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 23/5 Φυσική Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 25/5 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 27/5 Βιολογία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 27/5 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Π.Π.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 30/5 Λατινικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 30/5 Χημεία Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 1/6 Βιολογία Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

2016 ΕΠΑΛ Β

Τρίτη 17/5 Νεοελλην. Γλώσσα
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 19/5 Μαθηματικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

Δευτέρα 18/5 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 20/5 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 20/5 Βιολογία Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 20/5 Φυσική Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις
Τετάρτη 20/5 Ιστορία Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντ
Παρασκευή 22/5 Νεοελλην. Λογοτεχνία Θεωρητ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 22/5 Βιολογία Θετ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 22/5 Αρχές Οργάν. -Διοίκ. Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 25/5 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητ. κατ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 25/5 Μαθηματικά Θετ. -Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 27/5 Λατινικά Θεωρητ. κατ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 27/5 Χημεία Θετ. κατ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 27/5 Ανάπτ. Εφαρμ. Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 29/5 Ιστορία Θεωρητ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 29/5 Φυσική Θετ -Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 2/6 Αρχές Οικον. Θεωρίας επιλ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

2015 ΕΠΑΛ Β

Τρίτη 19/5 Νεοελλην. Γλώσσα
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 21/5 Μαθηματικά
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β

Τετάρτη 28/5 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 30/5 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 30/5 Βιολογία Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 30/5 Φυσική Γεν. Παιδείας
Εκφωνήσεις
Παρασκευή 30/5 Ιστορία Γεν. παιδείας
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 2/6 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητ. κατ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 2/6 Μαθηματικά Θετ. -Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 4/6 Νεοελλην. Λογοτεχνία Θεωρητ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 4/6 Βιολογία Θετ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 4/6 Αρχές Οργάν. -Διοίκ. Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 6/6 Λατινικά Θεωρητ. κατ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 6/6 Χημεία Θετ. κατ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 6/6 Ανάπτ. Εφαρμ. Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 10/6 Ιστορία Θεωρητ. κατ
Εκφωνήσεις
Τρίτη 10/6 Φυσική Θετ -Τεχνολ. κατ
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 12/6 Αρχές Οικον. Θεωρίας επιλ.
Εκφωνήσεις Απαντήσεις

δεν χρειάζεται να λες τι ξέρεις αλλά να ξέρεις τι λες.

Σωκράτης