πυρηνας

το φροντιστηριο της καρδιας σου

θέματα εξετάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

  2019

 

         
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

     
Παρ 7/6 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας Εκφ. Απαντ.
Δευτ. 10/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού Εκφ Απαντ.
Δευτ. 10/6 Αρχαία Προσανατολισμού Εκφ Απαντ.
Τετ. 12/6

Φυσική Προσανατολισμού

Εκφ Απαντ.
Τετ. 12/6 Ιστορία Προσανατολισμού Εκφ Απαντ.
Τετ. 12/6 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Π.Π. Εκφ Απαντ.
Παρ.  14/6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφ Απαντ.
Παρ. 14/6 Χημεία Προσανατολισμού Εκφ Απαντ.
Παρ 14/6 Λατινικά Προσανατολισμού Εκφ

Απαντ

Τρι 18/6 Βιολογία Γεν. Παιδείας Εκφ Απαντ.
Τρι 18/6 Βιολογία Προσανατολισμού Εκφ

Απαντ.

 

 

 

 

  2018

         
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

     
Παρ 8/6 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας Εκφ.   Απαντ.
Δευτ. 11/6 Μαθηματικά Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Δευτ. 11/6 Αρχαία Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Τετ. 13/6

Φυσική Προσανατολισμού

Εκφ   Απαντ.
Τετ. 13/6 Ιστορία Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Τετ. 13/6 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Π.Π. Εκφ   Απαντ.
Παρ.  15/6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφ   Απαντ.
Παρ. 15/6 Χημεία Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Παρ 15/6 Λατινικά Προσανατολισμού Εκφ  

Απαντ

 

Τρι 19/6 Βιολογία Γεν. Παιδείας Εκφ   Απαντ.
Τρι 19/6 Βιολογία Προσανατολισμού Εκφ  

Απαντ.

 

 

2000 - 2019

 

 

    2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Νεοελλην. Γλώσσα εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
απαν απαν απαν απαν απαν απαν  απαν  απαν απαν   απαν  απαν απαν απαν  απαν απαν
Μαθηματικά προσαν.   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             
Φυσική προσαν. εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             
Χημεία προσαν.   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             
Βιολογία προσαν.   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             
Αρχαία προσαν.   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν   απαν απαν   απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             
Ιστορία προσαν.   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν   απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν απαν  απαν             
Λατινικά προσαν.   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν   απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             
Αρχές Οικον. θεωρίας   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν   απαν απαν  απαν   απαν απαν  απαν   απαν απαν  απαν  απαν             
Α.Ε.Π.Π.   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν            
Μαθηματικά Γεν. Παιδείας     εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
      απαν απαν  απαν   απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν απαν  απαν             
Βιολογία Γεν. Παιδείας   εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
    απαν απαν απαν  απαν   απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             
Ιστορία Γεν. Παιδείας     εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ εκφ
      απαν απαν απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν  απαν             

 

 

 

 

 2016

 

 

 

         
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

     
Δευτ 16/5 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας Εκφ.   Απαντ.
Τετ 18/5 Μαθηματικά Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Τετ 18/5 Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού  Εκφ   Απαντ.
Παρ. 20/5

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Γεν. Παιδείας

Εκφ   Απαντ.
Δευτ 23/5 Ιστορία Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Δευτ 23/5 Φυσική Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Τετ  25/5 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφ   Απαντ.
Παρ 27/5 Βιολογία Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Παρ 27/5 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Π.Π. Εκφ   Απαντ
Δευτ 30/5 Λατινικά Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Δευτ 30/5 Χημεία Προσανατολισμού Εκφ   Απαντ.
Τετ 1/6 Βιολογία Γεν. Παιδείας Εκφ   Απαντ.

 

   2016 ΕΠΑΛ Β    
Τριτ 17/5 Νεοελλην. Γλώσσα Εκφ Απαντ
Πέμπτη 19/5 Μαθηματικά Εκφ Απαντ

2015

         
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

     
Δευτ 18/5 Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας Εκφ.   Απαντ.
Τετ 20/5 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γεν. Παιδείας Εκφ   Απαντ.
Τετ 20/5 Βιολογία Γεν. παιδείας Εκφ   Απαντ.
Τετ 20/5 Φυσική Γεν. Παιδείας Εκφ  
Τετ 20/5 Ιστορία Γεν. παιδείας Εκφ   Απαντ
Παρ. 22/5 Νεοελλην. Λογοτεχνία Θεωρητ. κατ Εκφ   Απαντ.
Παρ. 22/5 Βιολογία Θετ. κατ Εκφ   Απαντ.
Παρ. 22/5 Αρχές Οργάν. -Διοίκ. Τεχνολ . κατ Εκφ   Απαντ.
Δευτ  25/5 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητ. κατ. Εκφ   Απαντ.
Δευτ  25/5 Μαθηματικά Θετ. -Τεχνολ. κατ Εκφ   Απαντ.
Τετ 27/5 Λατινικά Θεωρητ. κατ. Εκφ   Απαντ.
Τετ 27/5 Χημεία Θετ. κατ. Εκφ   Απαντ
Τετ 27/5 Ανάπτ. Εφαρμ. Τεχνολ. κατ Εκφ   Απαντ.
Παρ. 29/5 Ιστορία Θεωρητ. κατ Εκφ   Απαντ.
Παρ. 29/5 Φυσική Θετ -Τεχνολ. κατ Εκφ   Απαντ.
Τριτ 2/6 Αρχές Οικον. Θεωρίας επιλ. Εκφ   Απαντ.

 

 

 2015 ΕΠΑΛ Β    
Τριτ 19/5 Νεοελλην. Γλώσσα Εκφ Απαντ
Πέμπτη 21/5 Μαθηματικά Εκφ Απαντ

 

2014

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

& ΕΠΑΛ Β

Τετ 28/5

Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. παιδείας

Εκφ. Απαντ

Παρ 30/5

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γεν. Παιδείας

Εκφ Απαντ.

Παρ 30/5

Βιολογία Γεν. παιδείας

Εκφ Απαντ.

Παρ 30/5

Φυσική Γεν. Παιδείας

Εκφ

Παρ 30/5

Ιστορία Γεν. παιδείας Εκφ Απαντ
Δευτ  2/6

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητ. κατ.

Εκφ Απαντ.
Δευτ  2/6

Μαθηματικά Θετ. -Τεχνολ. κατ

Εκφ Απαντ.
Τετ 4/6

Νεοελλην. Λογοτεχνία Θεωρητ. κατ

Εκφ Απαντ.
Τετ 4/6 Βιολογία Θετ. κατ Εκφ Απαντ.
Τετ 4/6 Αρχές Οργάν. -Διοίκ. Τεχνολ . κατ Εκφ Απαντ.
Παρ 6/6 Λατινικά Θεωρητ. κατ. Εκφ Απαντ.
Παρ 6/6 Χημεία Θετ. κατ. Εκφ Απαντ
Παρ 6/6 Ανάπτ. Εφαρμ. Τεχνολ. κατ Εκφ Απαντ.

Τρ 10/6

Ιστορία Θεωρητ. κατ Εκφ Απαντ.

Τρ 10/6

Φυσική Θετ -Τεχνολ. κατ Εκφ Απαντ.

Πεμ 12/6

Αρχές Οικον. Θεωρίας επιλ. Εκφ Απαντ.