Τμήμα Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και η μετάδοση γνώσεων στην μελέτη του λαϊκού μουσικού πολιτισμού και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους σπουδαστές, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής λειτουργεί, για πρώτη φορά, το Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 και τα εξάμηνα θα διαμορφωθούν με την έναρξη του έτους, κατόπιν συνεργασίας καθηγητών και μαθητών.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας, σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: στην εκπαίδευση (μουσικά γυμνάσια, λύκεια, ωδεία, μουσικές σχολές κ.α.), σε ερευνητικά προγράμματα στην ειδικότητα τους, μουσικοί στον τομέα εξειδίκευσης τους, με την εμπορία, την κατασκευή και τη συντήρηση λαϊκών μουσικών οργάνων, στην προώθηση και προβολή του λαϊκού πολιτισμού και της ελληνικής μουσικής παράδοσης γενικότερα, με τη διατύπωση, προγραμματισμό και εφαρμογή της προώθηση πολιτιστικού χαρακτήρα σε φορείς διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων με θέμα την Ελληνική Λαϊκή Μουσική, με την τεχνική υποστήριξη, σε θέματα της ειδικότητας του, σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρείες, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε., με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε θέματα λαϊκού πολιτισμού, με τομέα εξειδίκευσης την Ελληνική Παραδοσιακή και Λαϊκή Μουσική, με σύγχρονες εφαρμογές των Η/Υ και των πολυμέσων της μουσικής.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ,

Μαθήματα Γενικής Υποδομής

θεωρία της Μουσικής, Μουσική Ανάγνωση, Μουσική Ανάλυση, Μορφολογία Λαϊκής & Δυτικής Μουσικής, Οργανογνωσία Λαϊκής & Δυτικής Μουσικής, Ιστορία Λαϊκής & Δυτικής Μουσικής, Ακουστική, Ξένοι Μουσικοί Πολιτισμοί, Αρμονία Λαϊκής Μουσικής. θεωρητικά μη Μουσικά Μαθήματα Ελληνική Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Λαογραφία, Κοινωνιολογία, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής & Ειδικότητας

Βυζαντινή Μουσική, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Μουσική Παιδαγωγική, Διδακτική της Λαϊκής Μουσικής, Ρυθμολογία, Αισθητική της Λαϊκής Μουσικής, Ενορχήστρωση - Διασκευή της Λαϊκής Μουσικής, Ελληνική Δισκογραφία, Ελληνική Λόγια Μουσική, Τεχνικές Ηχογράφησης -Οπτικοακουστικά Μέσα, Μουσική Πληροφορική, Μαζικά Μέσα - Μουσική Παραγωγή.

Εργαστηριακά Μαθήματα (διδασκαλία μουσικών οργάνων)

Λαούτο, Κλαρίνο, Βιολί, Ούτι, Κανονάκι, Ζουρνάς, Κρουστά, Μπουζούκι, Τζουράς, Μπαγλαμάς, Λύρα, Λαϊκή Κιθάρα, Φωνητική, Λαϊκό Δημοτικό Τραγούδι, Συντήρηση και Κατασκευή Λαϊκών Οργάνων, Εργαστήριο Κρουστών, Φωνητικά Σύνολα, Μουσικά Σύνολα, Αυτοσχεδιασμός, Εθνοχορολογία & Λαϊκός Χορός, Ψαλτική Τέχνη.