Τμήμα Διακοσμητικής

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Σκοπός

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών για την διακόσμηση και διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η εισαγωγή γίνεται μέσω των Γενικών Εξετάσεων και οι υποψήφιοι εξετάζονται και στα ειδικά μαθήματα: ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: στον δημόσιο τομέα-σε υπηρεσίες υπουργείων αρμόδιες για εκθέσεις και προβολές, στον Ε.Ο.Τ., στον ιδιωτικό τομέα-σε εκδοτικούς οίκους, σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, σε τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σε καταστήματα, στο χώρο του Θεάματος, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ελεύθερο Σχέδιο Ι, Βασικό Σχέδιο Ι, Σχεδιαοτική Μεθοδολογία Ι, Χρώμα Ι, Πλαστική Ι, Ιστορία Τέχνης Ι, Ιστορία Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης Ι, Δομική Τέχνη Ι, Φωτογραφία, Ρυθμολογία Επίπλου Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Ξένη Γλώσσα Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ελεύθερο Σχέδιο II, Βασικό Σχέδιο II, Χρώμα II, Πλαστική II, Σχεδιαστική Μεθοδολογία II, Ιστορία Τέχνης II, Ιστορία Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης II, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου Ι, Σχεδιασμός (Οεείςη) Εσωτερικού Χώρου Ι, Ξένη Γλώσσα II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ελεύθερο Σχέδιο III, Χρώμα III, Σχεδιαοτική Μεθοδολογία III, Χρώμα στο Χώρο, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου II, Σχεδιασμός (Ο63ί9π) Εσωτερικού Χώρου II, Διακοσμητικές Εφαρμογές Ι, Δομική Τέχνη II, Ξένη Γλώσσα III.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ελεύθερο Σχέδιο IV, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου III, Σχεδιασμός (Ο65ΐ9π) Εσωτερικού Χώρου III, Διακοσμητικές Εφαρμογές II, Πλαστική Μακέτα Ι, Κατασκευαστικό Επίπλου, Ρυθμολογία Επίπλου II, Φωτισμός, Βιομηχανικό σχέδιο (Ο65ΐ9π) Ι, Ιστορία Τέχνης III, Ιστορία Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης III.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου IV, Σχεδιασμός (Οθείςη) Εσωτερικού Χώρου IV, Διακοσμητικές Εφαρμογές III, Σχεδίαση (Ο65ΐ9π) Επίπλου Ι, Τεχνολογία Υλικών, Δομική Τέχνη III, Ιστορία Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης IV. Μαθήματα Επιλογής Βιομηχανικό Σχέδιο ((Οβείςη) II, Δυσδιάστατες Συνθετικές Προτάσεις, Ύφασμα Ι, Κεραμική Ι.

 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τεχνολογία Υφάσματος, Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου (Ο63ί9π) V, Διακοσμητικές Εφαρμογές IV, Διαμόρφωση Παραδοσιακών Κτηρίων Ι, Κοινωνιολογία του Χώρου, Δομική Τέχνη IV. Μαθήματα Επιλογής Πλαστική Μακέτα II, Κεραμική II, Ύφασμα II, Βιομηχανικό Σχέδιο (Οθείςη) III.

 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου VI, Σχεδιασμός με Υποστήριξη Η/Υ, Διαμόρφωση Εξωτερικών Χωρών, Σεμινάριο Τελειόφοιτων, Ψυχολογία. Μαθήματα Επιλογής Διαμόρφωση Παραδοσιακών Κτηρίων II, Σχεδίαση (Οθείςη) Επίπλου II, Σχεδίαση (065Ι9Π) Υφάσματος, Σχεδίαση (Οβ5ΐ9π) Κεραμικής.

 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Ασκηση, Πτυχιακή Εργασία.