Σχολή Αξιωματικών  Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ, Βύρωνας Αττικής

Σκοπός

Σκοπός της Σχολής αυτής είναι να καταρτίζει νοσηλευτές - νοσηλεύτριες με την ανάλογη επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση για τις νοσηλευτικές ανάγκες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η φοίτηση διαρκεί 4 έτη και υλοποιείται μέσα από θεωρητικά μαθήματα, κλινική άσκηση, στρατιωτική εκπαίδευση και κοινωνική παιδεία.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Με την αποφοίτηση τους οι σπουδαστές-στριες της ΣΑΝ ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι και Ανθυποσμηναγοί του Υγειονομικού και τοποθετούνται για υπηρεσία στα νοσοκομεία και τις υγειονομικές υπηρεσίες των αντίστοιχων Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά την αποφοίτηση τους από τη Σχολή, έχουν υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα για δώδεκα έτη. Οι αξιωματικοί νοσηλευτικής εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου. Οι αξιωματικοί νοσηλευτές και νοσηλεύτριες μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους προκειμένου να αποκτήσουν: μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών νοσηλευτικές ειδικότητες (Χειρουργική, Παθολογική, Ψυχιατρική) εξειδίκευση στην καταδυτική και αεροπορική νοσηλευτική Επίσης, μπορούν να διευρύνουν τον κύκλο των γνώσεων τους συμμετέχοντες σε επιμορφωτικά σεμινάρια και Σχολές (Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, Σχολή Εθνικής Άμυνας, Σχολή Κατώτερων Επιτελών Αεροπορίας, κλπ.)

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την εισαγωγή ενός νέου / μίας νέας στη ΣΑΝ πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι άγαμος/η, να έχει λευκό ποινικό μητρώο, Η εισαγωγή γίνεται μέσω των Γενικών εξετάσεων, Οι υποψήφιοι, υποβάλλονται και σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές εξετάσεις (Τests) και αθλητικές δοκιμασίες,

Άλλες πληροφορίες Οι μαθητές/τριες κατά το διάρκεια της φοίτησης τους παραμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Έτος

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Βασικές Επιστήμες Βιολογία Γενετική, Ανατομία- Ιστολογία- Εμβρυολογία Ι και II, Φυσιολογία Ι και II, Βιοχημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία Ι, Βιοστατιστική, Υγιεινή. Κοινωνικές Επιστήμες Ψυχολογία Ι, Κοινωνιολογία Ι, Πληροφορική Ι, Δημόσιο- Διεθνές Δίκαιο- Ανθρώπινα Δικαιώματα. Νοσηλευτικές Επιστήμες Νοσηλευτικές θεωρίες, Βασική Νοσηλευτική-Δεοντολογία, Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Εφαρμογές στη Βασική Νοσηλευτική. Γενική Παιδεία Ξένες γλώσσες(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), Νεοελ. Λογοτεχνία/ Ιστορία Νεώτ. Ελλάδος, Μουσική, Χορός, θέατρο.

Α2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Κλινική άσκηση Βασικής Νοσηλευτικής.

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οργάνωση ΕΔ- Υγειονομικού ΕΔ, Τοπογραφία, Γενικοί Κανονισμοί, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, Διοικητική Μέριμνα στις ΕΔ, Στρατιωτική Αλληλογραφία.

Β2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ασκήσεις Αόπλου- Βολή, Αθλητισμός: α)Σωματική Αγωγή β)Αθλοπαιδιές:1 .Μπάσκετ 2.Βόλεϊ 3.Στίβος 4.Κολύμβηοη.

2ο Έτος 

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασικές Επιστήμες Φαρμακολογία II, Διαιτητική, Παθολογική Ανατομία, Παθολογική Φυσιολογία, Βιοφυσική, Υγιεινή- Επιδημιολογία. Ιατρικές Επιστήμες Παθολογία Ι (Παθ. Αίματος, Παθ. Αναπνευστικού, Παρ. Πεπτικού Συστήματος, Λοιμώδη Νοσήματα, Κλ. Σημειολογία), Εισαγωγή στην Ακτινολογία, Απεικόνιση & Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Χειρουργική Ι (Γεν. Χειρ/κή Κοιλίας, Ενδοκρινών Αδένων, θώρακος, Οφθαλμολογία, Ορθοπεδική- Τραυματιολογία). Νοσηλευτικές Επιστήμες Παθολογική Νοσηλευτική Ι (στα αντίστοιχα κεφ. Της Παθολογίας Ι), Χειρουργική Νοσηλευτική Ι (στα αντίστοιχα κεφ. Της Χειρουργικής Ι), Νοσηλευτικές Εφαρμογές, ΟΡΒ, Φυσικοθεραπεία.

Γενική Παιδεία Ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), Πληροφορική, Μουσική- Χορός- θέατρο.

Α2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Παθολογική Κλινική (Παθ/κη Κλ. 20 ημ. ΚΑΑ10 ημ.), Χειρουργική Κλινική (Χειρ/κή κλ. 25 ημ. Ορθ/κή 10 ημ.).

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ατομικός- Χημικός- Βιολογικός Πόλεμος.

Β2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ασκήσεις Αόπλου- Βολή, Αθλητισμός: α)Σωματική Αγωγή β) Αθλοπαιδιές: 1 .Μπάσκετ 2.Βόλεϊ 3.Στίβος 4.Κολύμβηοη.

3ο Έτος

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ιατρικές Επιστήμες Παθολογία II (Νεφρολογία, Ενδοκρινολογία, Ανοσολογία, Ρευματολογία), Παθολογία III (Καρδιολογία, Νευρολογία, Δερματολογία), Χειρουργική II (Καρδιοχειρουργική & ΘΡΧΚΗ Πλαστική Χειρουργική), Χειρουργική III (ΓΝΘΧ, Ουρολογία, ΝΡΧ, ΩΡΛ), Γυναικολογία- Μαιευτική, Αναισθησιολογία- Ανάνηψη, Επιδημιολογία II. Νοσηλευτικές Επιστήμες Ογκολογική Νοσ/κή, Παθολογική Νοσηλευτική (Καρδιολογική Νοσ/κή, Νευρολογική Νοσ/κή, Ενδοκρινολογική Νοσ/κή, Νεφρολογική Νοσ/κή), Γυναικολογική-Μαιευτική Νοσηλευτική, Χειρουργική Νοσ/ κή (Καρδιοχειρουργική Νοσ/κή, Ουρολογική Νοσ/κή, ΝΡΧ Νοσ/κή, Νοσηλευτική Εγκαυμάτων), Γεροντολογική Νοσηλευτική, Εφαρμογές Νοσηλευτικών Διαδικασιών, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Κλινική Φαρμακολογία. Κοινωνικές Επιστήμες Ψυχολογία.
Γενική Παιδεία
  Ξένες γλώσσες(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), Νεοελ. Λογοτεχνία, Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας.

Α2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ογκολογική Κλινική, Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική, Νευρολογική Κλινική, ΜΕΘ Εμφραγμάτων- Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ, Χειρουργείο, ΜΕΘ Εγκαυμάτων, ΝΡΧ Κλινική & ΜΕΘ.

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Β1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περί Ηγεσίας- Αρχές Διοίκησης.
Β2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ασκήσεις Αόπλου- Βολή, Αθλητισμός: α)Σωματική Αγωγή β)Αθλοπαιδιές:1 .Μπάσκετ 2.Βόλεϊ 3.Στίβος 4.Κολύμβηοη.

4ο Έτος

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασικές Επιστήμες Ιατρική της Εργασίας(Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας), Μεθοδολογία

Έρευνας. Ιατρικές Επιστήμες Παιδιατρική- Νεογνολογία, Ψυχιατρική, Επείγουσα Ιατρική. Νοσηλευτικές Επιστήμες Παιδιατρική Νοσηλευτική, Επείγουσα Νοσηλευτική, Ψυχιατρική Νοσηλευτική, Εφαρμογές Νοσηλευτικών Διαδικασιών, Πρωτοβάθμια και Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική στις Ένοπλες Δυνάμεις (Νοσηλευτική Χειρουργικής Πολέμου, Αεροπορική Νοσηλευτική, Καταδυτική Νοσηλευτική), Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Νομικά ζητήματα Επαγγέλματος, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις. Κοινωνικές Επιστήμες Ψυχολογία στρατιώτη, Οργάνωση- Διοίκηση Νοσ/κών Υπηρεσιών, Οικονομία της Υγείας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Πληροφορική της Υγείας.

Γενική Παιδεία

Αγγλική Νοσηλευτική- Ιατρική Ορολογία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Μουσική- Χορός- θέατρο.

Α2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Παιδιατρική Κλινική, Ψυχιατρική Κλινική, ΜΕΘ πολυτραυματιών και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πρωτοβάθμια και Κοινοτική Νοσηλευτική.

Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, Στρατιωτική Αλληλογραφία.

Β2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ασκήσεις Αόπλου- Βολή, Αθλητισμός: α)Σωματική Αγωγή β) Αθλοπαιδιές:1 .Μπάσκετ 2.Βόλεϊ 3.Στίβος 4.Κολύμβηοη.