Σεμινάρια συμβουλευτικής

Στο χώρο του φροντιστηρίου γίνονται τακτικά

  • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές
  • Συνεδρίες συμβουλευτική υποστήριξης γονέων και μαθητών από τον ψυχολόγο του φροντιστηρίου κο Γεράσιμο Ζαπάντη
  • δύο τουλάχιστον ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού ετησίως με εισηγητή το μαθηματικό – αναλυτή κο Στράτο Στρατηγάκη

Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα

Sydney J. Harris