ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εξασφάλισε την θέση σου στα Πρότυπα Σχολεία!

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός, με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει στον χώρο της εκπαίδευσης, προτρέπει και προετοιμάζει τους μαθητές για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια.

Με ειδικό πρόγραμμα μελέτης και καταρτισμένους καθηγητές, αλλά κυρίως με την πολύτιμη εμπειρία μας, εγγυόμαστε την καλύτερη προετοιμασία για την απαιτητική διαδικασία εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία.

Ενισχυμένη διδασκαλία, ειδικά βιβλία προετοιμασίας, αλλεπάλληλα τεστ και διαγωνίσματα προσομοίωσης εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επίσης διαρκής ενημέρωση των γονιών, υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και γενικότερη καθοδήγηση.

Νέα τμήματα

Ειδικά βιβλία προετοιμασίας

Σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία

Προσομοίωση εξετάσεων εισαγωγής

Επαναλαμβανόμενα τεστ

Διαρκής ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οποιοσδήποτε σταματά να μαθαίνει είναι γέρος, ανεξαρτήτως αν είναι είκοσι ή ογδόντα ετών.

Henry Ford