ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναλυτικά προγράμματα θερινής, χειμερινής περιόδου

Φροντιστήρια Πυρήνας
Ερυθραίας 1, 12134 Περιστέρι / σταθμός μετρό “Περιστέρι”
τηλ
210 57.57.255 / email: info@pyr.gr

Skype: Frontistiria Pirinas

Οποιοσδήποτε σταματά να μαθαίνει είναι γέρος, ανεξαρτήτως αν είναι είκοσι ή ογδόντα ετών.

Henry Ford