ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τσικλίδης Γρηγόρης

Μαρκάτος Διονύσης

Μαστοράκος Παναγιώτης

Τσικλίδη Μαρία

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άννινος Δημήτρης

Γερολυμάτου Ανδρονίκη

Θάνου Έφη

Κωνσταντινίδου Τάνια

Μαρίνου Ρωξάνη

Μαρκάτος Διονύσης

Μαρούλης Χαράλαμπος

Μαστοράκος Παναγιώτης

Μπαντούνα Μαρία

Παππά Ελένη

Ρηγανάς Γιάννης

Σουρτζόπουλος Λεωνίδας

Τσιάκαλου Μαρία

Τσιβγέλη Γιαννούλα

Τσικλίδη Μαρία

Τσικλίδης Γρηγόρης

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αποστολίδου Ζωή

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Κρικώνης Δημήτρης