σοφές επιλογές

Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

 

Ομάδα προσανατολισμού Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

 

Ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

 

 

σχολές 1ου πεδίου - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές

 

σχολές 2ου πεδίου - Θετικές & Τεχνολογικές Σπουδές

 

σχολές 3ου πεδίου - Υγείας και Ζωής

 

σχολές 4ου πεδίου - Επιστημών της Εκπαίδευσης

 

σχολές 5ου πεδίου - Οικονομίας & Πληροφορικής