ΦΕΚ προγραμμάτων 2015-2016

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (1090/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 342))

5

ΙΣΤΟΡΙΑ (101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), όπως τροποποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ  940/Β/25-5-2015

3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (63803/Γ2/06−07−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1064))

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1374)

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)

5

ΦΥΣΙΚΗ 10583/Γ2/03−02−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 150)

3

ΧΗΜΕΙΑ  940/Β/25-5-2015

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 366)

2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)

5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

ΙΣΤΟΡΙΑ (101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), όπως τροποποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1374)

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2289/Γ2/26−03−1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 406)

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 561)

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1091/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 344)

1

ΙΣΤΟΡΙΑ  47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 366)

2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  (Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1868)

  Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1082)

 Γερμανικά Π.Δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α΄ 189)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 24 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

1

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α)Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),

β) Ελεύθερο Σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131) άρθρο 42 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

γ) Γραμμικό Σχέδιο, 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 41 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

δ) Ιστορία της Τέχνης, 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 40 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ). 19306/Γ2/22−02−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 252), Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΕ

ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 ΩΡΕΣ