μηχανογραφικό 2016

Βάσεις, εισακτέοι  και πληροφορίες για κάθε σχολή με εφαρμογή κριτηρίων (μορφή html & pdf ).


[ΓΕΛ-ΝΕΟ]
 

[ΕΠΑΛ-ΝΕΟ] 

 

[ΓΕΛ-ΠΑΛΑΙΟ]  

 

[ΕΠΑΛ-ΠΑΛΑΙΟ] 

  

 

Το μηχανογραφικό του 2016 σε pdf

 

Το Μηχανογραφικό 2016 με βάσεις 2015 σχολές 1ου πεδίου 

 

Το Μηχανογραφικό 2016 με βάσεις 2015 σχολές 2ου πεδίου

 

Το Μηχανογραφικό 2016 με βάσεις 2015 σχολές 3ου πεδίου

 

Το Μηχανογραφικό 2016 με βάσεις 2015 σχολές 4ου πεδίου

 

Το Μηχανογραφικό 2016 με βάσεις 2015 σχολές 5ου πεδίου