ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

Εκδοσεις του φροντιστηριου μας, από τη συγγραφική ομάδα των καθηγητών μας, που παρέχουμε δωρεάν στους μαθητές μας. Πλήρης βιβλιογραφία, βασισμένη στη νέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας, με θεωρία,λυμένα παραδείγματα, ασκήσεις για λύση, διαγωνίσματα και θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων.

Α Λυκείου

Τα βιβλία της Α Λυκείου στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση του μαθητή/τριας από το θεωρητικό και περιγραφικό περιβάλλον του Γυμνασίου, στο πιο απαιτητικό του Λυκείου. Προάγουν την κριτική σκέψη και περιέχουν εκτός από θεωρία και λυμένες εφαρμογές, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός ο τρόπος επίλυσης πιο σύνθετων προβλημάτων.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ

Β Λυκείου

Β Λυκείου

Στη Β Λυκείου, εκτός από την συμπλήρωση κενών από την Α Λυκείου, οι μαθητές καλύπτουν την απαιτούμενη ύλη της τάξης αυτής, αλλά και μπαίνουν οι υποδομές των μαθημάτων προσανατολισμού για την επόμενη χρονιά. Έτσι εκτός από την απαιτούμενη θεωρία και λυμένες εφαρμογές, τα θέματα προς λύση είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Από τη μέση αυτής της διδακτικής χρονιάς , αρχίζει και η προετοιμασία για τα μαθήματα αυτά

ΕΚΘΕΣΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ Ι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΙΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ

ΧΗΜΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ Λυκείου

Στην Γ τάξη του Λυκείου, η ύλη είναι πια προσανατολισμένη καθαρά στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του μαθητή. Όλα πλέον εστιάζουν στη σωστή προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΕΚΘΕΣΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΙΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ ΙV

ΧΗΜΕΙΑ Ι

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΙΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ

ΑΟΘ

ΑΕΠΠ

ΦΥΣΙΚΗ V

Φροντιστήρια Πυρήνας
Ερυθραίας 1, 12134 Περιστέρι / σταθμός μετρό “Περιστέρι”
τηλ
210 57.57.255 / email: info@pyr.gr

Skype: Frontistiria Pirinas

Οποιοσδήποτε σταματά να μαθαίνει είναι γέρος, ανεξαρτήτως αν είναι είκοσι ή ογδόντα ετών.

Henry Ford