Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ)

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πειραιάς

Σκοπός

Η Σχολή έχει διττή αποστολή, καθώς στοχεύει: στην εκπαίδευση Ναυτικών Δοκίμων με θεωρητική και τεχνική γνώση, καθώς και στρατιωτική και ναυτική, που τους είναι απαραίτητες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και στην αποτελεσματική τους προσαρμογή στις εξελίξεις της ναυτικής επιστήμης και τέχνης του κατά θάλασσα πολέμου στην προαγωγή της ναυτικής επιστήμης και έρευνας, που αποτελούν το θεμέλιο λίθο για τον αμυντικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας.

Τομείς - Ειδικότητες

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων έχει δύο ειδικότητες: Α. Μάχιμοι * Β. Μηχανικοί*

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 4 έτη. Το ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε δύο περιόδους εκπαίδευσης, τη χειμερινή και την καλοκαιρινή. Η χειμερινή περίοδος εκπαίδευσης περιλαμβάνει παρακολούθηση του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα που συνοδεύουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, παρακολούθηση επαγγελματικών εκπαιδευτικών μαθημάτων και συμμετοχή σε ολιγοήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια με στόχο την πραγματοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης εν πλω σε πολεμικά πλοία. Η Σχολή έχει δύο τμήματα στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι από το 1ο έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Η καλοκαιρινή περίοδος εκπαίδευσης, περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου οι Ναυτικοί Δόκιμοι επισκέπτονται τα λιμάνια διαφόρων χωρών και εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση που έχουν λάβει από τα σχετικά χειμερινά μαθήματα. Η Εκπαίδευση των σπουδαστών μπορεί να περιλαμβάνει και υποχρεωτική για όλους εκτέλεση πτήσεων με αεροσκάφη και καταδύσεις με υποβρύχιο

Επαγγελματική Εξέλιξη

Μετά την αποφοίτηση του από την Σχολή ο Ναυτικός Δόκιμος ονομάζεται Σημαιοφόρος και σταδιοδρομεί ως μόνιμος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού έχοντας υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα τουλάχιστον 12 έτη. Η βαθμολογική εξέλιξη του ως Αξιωματικού ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Σημαιοφόρος :3 έτη Ανθυποπλοίαρχος: 4 έτη Υποπλοίαρχος: 5 έτη Πλωτάρχης: 4 έτη Αντιπλοίαρχος: 5 έτη Πλοίαρχος: 3 έτη Αρχιπλοίαρχος: 2 έτη Υποναύαρχος: 2 έτη Αντιναύαρχος: Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας Ναύαρχος: Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας Ο Ναυτικός Δόκιμος έχει την δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης σε Σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού προκειμένου να ασκηθεί στη χρήση των όπλων και των συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Οι αξιωματικοί υπηρετούν σε πολεμικά πλοία και Διοικήσεις του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά τους δίνονται και ευκαιρίες για τοποθέτηση σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΟΑΣΕ καθώς και της Κύπρου. Μετά την αποχώρηση τους από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Άλλες πληροφορίες

Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται με το σύστημα των Γενικών εξετάσεων. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ", να έχει ηλικία από 17 μέχρι 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος. να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα να περάσει επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

*Δεν εισάγονται γυναίκες

Πρόγραμμα Σπουδών

Ιο ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΧΙΜΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ανώτερα Μαθηματικά, Γεωμετρία, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Ναυτιλία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ξένες Γλώσσες, Ναυτική Ιστορία, Φιλοσοφία- Ψυχολογία, Ναυτική Τέχνη.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ανώτερα Μαθηματικά, Γεωμετρία, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Ναυτιλία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ξένες Γλώσσες, Ναυτική Ιστορία, Φιλοσοφία- Ψυχολογία, Ναυτική Τέχνη, Χημεία, Ναυτικοί Κανονισμοί, Κοινωνιολογία.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ανώτερα Μαθηματικά, Γεωμετρία, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ξένες Γλώσσες, Φιλοσοφία- Ψυχολογία, Στοιχεία Ναυτικών Εγκαταστάσεων, Στοιχεία Ναυτιλίας, Σχεδιάσεις, Χημεία, Ναυτική Τέχνη, Ναυτικοί Κανονισμοί.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ανώτερα Μαθηματικά, Γεωμετρία, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ξένες Γλώσσες, Φιλοσοφία- Ψυχολογία, Στοιχεία Ναυτικών Εγκαταστάσεων, Στοιχεία Ναυτιλίας, Σχεδιάσεις, Ναυτική Ιστορία.

2ο ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΧΙΜΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ναυτιλία, Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, θεωρητική Μηχανική, Ξένες Γλώσσες, Φυσική, Ναυτικές Μηχανές, Ναυτική Ιστορία, Σχεδιάσεις, Μετεωρολογία, Διευθυντική.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ναυτιλία, Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, θεωρητική Μηχανική, Ξένες Γλώσσες, Φυσική, Ναυτικές Μηχανές, Ναυτική Ιστορία, Σχεδιάσεις, Μετεωρολογία, Διευθυντική.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, θερμοδυναμική, θεωρητική Μηχανική, Ναυπηγία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική, Σχεδιάσεις, Μηχανική Ρευστών, Λέβητες.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, θερμοδυναμική, θεωρητική Μηχανική, Ναυπηγία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική, Σχεδιάσεις, Μηχανική Ρευστών, Διευθυντική, Κοινωνιολογία.

3ο ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΧΙΜΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ναυτιλία, Βλητική Πυροβολική, Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικά, θεωρητική Μηχανική, Ξένες Γλώσσες, Α/Υ Όπλα, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ναυτική Τακτική,
Μεταλλουργία.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ναυτιλία, Βλητική Πυροβολική, Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικά, θεωρητική Μηχανική, Ξένες Γλώσσες, Α/Υ Όπλα, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ναυτική Τακτική, Διευθυντική.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

θεωρητική Μηχανική, Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικά, Ναυπηγία, θερμοδυναμική, Εφαρμοσμένη Μηχανική, Ξένες Γλώσσες, Μεταλλουργία, Στοιχεία Δικαίου, Διευθυντική.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

θεωρητική Μηχανική, Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικά, Ναυπηγία, θερμοδυναμική,
Εφαρμοσμένη Μηχανική, Ξένες Γλώσσες, Μεταλλουργία, Στοιχεία Δικαίου, Στοιχεία Οικονομίας.

4ο ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΧΙΜΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ναυτιλία- Υδρογραφία, Συστήματα Οπλισμού, Ηλεκτρονικά, Ναυπηγία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ξένες Γλώσσες, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Δικαίου, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Αντοχής Υλικών.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ναυτιλία- Υδρογραφία, Συστήματα Οπλισμού, Ηλεκτρονικά, Ναυπηγία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ξένες Γλώσσες, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Δικαίου, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Οικονομίας, Στοιχεία Τεχνολογίας Καυσίμων.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Εφαρμοσμένη Μηχανική, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Μηχανές Εσωτ. Καύσης, Ατμοστρόβιλοι, Ξένες Γλώσσες, Καύσιμα- Λιπαντικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Μεταλλουργία, Πειραματική  Αντοχή Υλικών.

 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Εφαρμοσμένη Μηχανική, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Μηχανές Εσωτ. Καύσης, Ατμοστρόβιλοι, Ξένες Γλώσσες, Καύσιμα- Λιπαντικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Μεταλλουργία, Πειραματική Αντοχή Υλικών.